Περιήγηση: Αλλοδαποί

To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε’ τμήμα) γνωμοδότησε ότι δεν είναι νόμιμη η υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογραφήσεως, βάσει των διατάξεων των άρθρων 5, 5Α, 6,…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 109/17 Λουξεμβούργο, 24 Οκτωβρίου 2017 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-316/16 και C-424/16 B κατά Land Baden-Wurttemberg και Secretary of State for the…

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου προγραμματίζεται να γίνει η πρώτη επιστροφή αιτούντα διεθνή προστασία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εκ νέου ενεργοποίησης του Κανονισμού του Δουβλίνου, όπως…

Βάσει του Κώδικα Ιθαγένειας δεν είναι νόμιμη η υποβολή αιτήσεων πολιτογράφησης από πρόσωπα που παρουσιάζουν διαπιστωμένη ψυχική ή διανοητική διαταραχή Με την υπ’ αριθμ. 199/2017 γνωμοδότησή…

Έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης των αλλοδαπών σχετικά με την επιχείρηση απομάκρυνσής τους από τη χώρα και δέσμευσή τους με χειροπέδες χωρίς εξατομικευμένη κρίση, αλλά ταυτόχρονα μείωση των…

Μια νέα ηλεκτρονική κάρτα αντικατέστησε το γνωστό μέχρι σήμερα αυτοκόλλητο ανανέωσης της άδειας διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα. Η κάρτα, σε…

Νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, αναφέρει  τις περιπτώσεις των Αφγανών, που έχουν επιστραφεί μόνο για να σκοτωθούν, να τραυματιστούν σε βομβιστικές επιθέσεις ή να ζήσουν υπό…

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της νεοσύστατης Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 145/2.10.2017) το Προεδρικό Διάταγμα 119/2017 για τη Σύσταση…

Εκπνέει την Τρίτη η διετής περίοδος για τις επιλεχθέντες αιτούντες άσυλο – Πολωνία και Ουγγαρία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτύχει εντελώς…