Περιήγηση: Αλλοδαποί

Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για τους μετανάστες που εγκληματούν, αλλά και για όσους ασκούν ενδοοικογενειακή βία Με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλάζει το νομοθετικό…

Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’/5597/21.9.2023) των τροποποιήσεων των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 2…

Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν όφειλε να αναστείλει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους…

Καταχώριση ή μη στο Μητρώο Πολιτών, ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου που έχει γεννηθεί από γονέα που έχει την ελληνική ιθαγένεια από την γέννησή του, του οποίου…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Α3 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α128/2023 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., με δικαστές…

ΑΠ 246/2023. Παράνομη μεταφορά υπηκόων τρίτης χώρας. Η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλής χώρα Επομένως, αφού η επιβίβαση των αλλοδαπών, υπηκόων τρίτης χώρας, έγινε στην Τουρκία…

Με απόφασή του σχετικά με την ανάκληση και άρνηση χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε τις προϋποθέσεις λήψης ενός τέτοιου μέτρου εις βάρος υπηκόου…