Περιήγηση: Αλλοδαποί

Πότε απορρίπτονται ως προδήλως απαράδεκτες οι αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2014 Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που αφορούν ακυρωτικές διαφορές…

Διευκρινίσεις από την Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας Με εγκύκλιό της η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη…

Απαραίτητο για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων – Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιστροφή παράνομων μεταναστών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της επικαιροποίησης του…

Εισαγγελία ΑΠ για απόλυση κρατουμένων που εκτίουν ποινή κάθειρξης για συγκεκριμένα κακουργήματα και κρατουμένων που συνελήφθησαν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Σημαντικές διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των…

Μετά την απόρριψη της αίτησης αναστολής του από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Με νέα απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του…

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/ 1954 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την…

Έννοια του όρου “ασυνόδευτος ανήλικος” – Δικαίωμα πρόσφυγα στην οικογενειακή επανένωση με τους γονείς του (Εισαγγελέας ΔΕΕ) Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Η ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως ασύλου…