Περιήγηση: ΣΤΕ

Στην απόσυρση της προσφυγής που είχαν καταθέσει το 2015 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για το θέμα των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, προχώρησαν…

Παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων – Ποιες ιστοσελίδες και εφημερίδες αφορά η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού…

Έγκυρη ματαίωση διοικητικής επίλυσης διαφοράς επί απουσίας φορολογούμενου και έναρξη προθεσμίας για άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής – απόδειξη ισχυρισμών με δημόσια έγγραφα Αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων (άρθρο…

Στενή και τακτική συνεργασία Συνηγόρου του Πολίτη και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με στόχο την άμεση αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν τους φορολογούμενους Η…

Τρέχουν στο ΣτΕ για να σβήσουν τη φωτιά που δείχνει ότι σιγοκαίει από το λόμπι καύσης των απορριμμάτων. Αίτηση ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με…

Περίληψη Επειδή, κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, η οποία, άλλωστε, επιβάλλουσα φορολογικό βάρος, είναι στενώς ερμηνευτέα, κριτήριο και βάση…

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8 Ιουνίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β’ Τμήματος,…

Αναδρομικά αναμένεται να διεκδικήσουν τα χρήματα που τους έχουν παρακρατηθεί, μετά την απόφαση του ΣτΕ Αναδρομικά αναμένεται να διεκδικήσουν οι δικαστικοί υπάλληλοι τα χρήματα που τους…

Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν οι αιτήσεις ασύλου δυο Σύριων Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να αποφανθεί εάν η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα, μετά την…