Περιήγηση: ΣΤΕ

Με την απόφαση ΣτΕ 37/2017 κρίθηκε ότι: “Επί διενεργείας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως του ΚΒΣ, εφ’ όσον με την σχετική πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον…

«Όχι» σε λουκέτο σε φαρμακείο το οποίο μπήκε με απόσταση αντιπεριφερειάρχη είπε η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας! Συγκεκριμένα το η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ…

Προσφυγή κατά γνωματεύσεως της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Με την υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αίτηση αναιρέσεως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ…

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας (αρ. απόφασης 65/2017) αίτηση ακύρωσης Δήμου στο Νομό Θεσσαλονίκης κατά απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκαν…

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών Αίτηση ακυρώσεως κατά των υπουργικών αποφάσεων που ορίζουν ότι οι συνεργάτες δικηγορικών εταιριών που…