Περιήγηση: Απαλλοτριώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Aprile κατά Ιταλίας της 09.03.2023 (αρ. προσφ. 11557/09) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καταγγελία της προσφεύγουσας ότι στερήθηκε το οικόπεδό της μέσω της εφαρμογής έμμεσης μορφής απαλλοτρίωσης…

ΑΠΟΦΑΣΗ Gallo κατά Ιταλίας της 09.02.2023 (αρ. προσφ. 11061/05) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στέρηση του προσφεύγοντος από μέρος ιδιόκτητου οικοπέδου για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης για κατασκευή δρόμου.…

Παράλειψη τυπικής άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ύστερα από ακυρωτική απόφαση Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε αγωγή αποζημίωσης κατ’ άρθρ. 105-106 ΕισΝΑΚ, μακρόχρονης δέσμευσης ρυμοτομηθέντος ακινήτου χωρίς συντέλεση της απαλλοτρίωσης…

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25Α παρ. 1 του ν. 3842/2010 και δή τόσο το εδάφιο α΄, που υπάγει υποχρεωτικώς σε φόρο κληρονομίας κατά…

ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκλησία της Ελλάδας κατά Ελλάδας της 02.06.2022 (αριθ. προσφ.25207/2013) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων για άρση απαλλοτριώσεων. Υποχρέωση για ταχεία εκτέλεση δικαστικών…

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση: 1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. …/12.2.2021 αποφάσεως της Προϊσταμένης Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με…

Η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως…

Απόφαση 833 / 2020 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 833/2020ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔ’ Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Καλού, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρήστο Βρυνιώτη, Γεώργιο…

Δεν υπήρξε άρνηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, εφόσον καταβαλλόταν το νόμιμο αντίτιμο Απορρίφθηκε από το Πολυμελές Εφετείο Πατρών αγωγή…

Η άϋλη οικονομική αξία μιας επιχείρησης (ως οργανωμένο σύνολο αγαθών, δικαιωμάτων και σχέσεων το οποίο αποτελεί οργανωμένη οικονομική ενότητα γύρω από το πρόσωπο του φορέα της και…