Περιήγηση: Απαλλοτριώσεις

. Κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου. Λαμβάνονται ιδίως υπόψη, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, η…

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο, με αίτημα τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τηνδικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε ηπαράλειψη της διοίκησης να εκδώσει…

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: Α12/2023 (Τμήμα Β΄Τριμελές) Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Αττικής, με την οποία κυρώθηκε πράξη προσκυρώσεως και…

Δήμοι – προϋποθέσεις κήρυξης απαλλοτριώσεως για διάνοιξη οδού, αιτιολογία της πράξεως ως προς την ύπαρξη δημόσιας ωφέλειας που υπαγόρευσε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Περίληψη Για την αποβολή των κατόχων ή νομέων, που αρνούνται να αποδώσουν τα ακίνητα που αφαιρούνται με την πράξη εφαρμογής, είτε λόγω ρυμοτόμησης, είτε…

Τμήμα 4ο Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αικατερίνη Νομικού, Πρόεδρο Εφετών, Παρασκευή Μπερσή, Εφέτη-Εισηγήτρια και Σοφία Καλούδη, Εφέτη και από τη Γραμματέα Κ.Σ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο…

Αριθμός 868/2019ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥA1′ Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Λέκκα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Καγκάνη, Αλτάνα Κοκκοβού, Αγγελική Τζαβάρα και Χρήστο Τζανερρίκο…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α18071/2022 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Οκτωβρίου 2021 με δικαστές τις: Άννα Γεωργίου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Παναγιώτα…

ΤρΔΠρΑθ Α2782/2023 Αστική ευθύνη δημοσίου – Αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου – Διαφυγόντα κέρδη – Κατάληψη ακινήτου και διαμόρφωση σε κοινόχρηστο χώρο – Μη συντέλεση κηρυχθείσας…