Περιήγηση: Αεροπορικό δίκαιο

Προβλέπεται η σύσταση ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών», (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο…

Κράτηση μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου – Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης πτήσης – Πτήση με άμεση ανταπόκριση η οποία αναχωρεί από αερολιμένα ευρισκόμενο…

Διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους περιορισμούς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων επιβατών πτήσεων Με σημερινή του απόφαση του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ο…

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα και λόγω των «οικονομικών δυσκολιών και της έλλειψης προσωπικού» η αεροπορική εταιρεία Lufthansa αποφάσισε να ακυρώσει 900 πτήσεις προς γερμανικούς και ευρωπαϊκούς προορισμούς. Επίσης και…

Έννοια του “δυστυχήματος” – Σωματικός τραυματισμός κατά τη διάρκεια της αποβιβάσεως – Απαλλαγή του αερομεταφορέα από την ευθύνη – Έννοια της “αμέλειας” ή “άλλης επιβλαβούς πράξεως…

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με την πτώχευση επιχείρησης και τα δικαιώματα των εργαζομένων εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα το ΔΕΕ έκρινε ότι σε περίπτωση μεταβίβασης των…

Ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών δεν θίγει την αρχή της πλήρους και αποκλειστικής κυριαρχίας του κράτους στον εναέριο χώρο του αναφέρει το…

Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C‑263/20, από 21.12.2021: Συνιστά «ματαίωση» κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 261/2004 η μετάθεση αναχώρησης πτήσεως σε χρόνο προγενέστερο του προγραμματισμένου; Σύμφωνα με…