Περιήγηση: Αεροπορικό δίκαιο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (όγδοο τμήμα) της 26ης Οκτωβρίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Άρθρο 2, στοιχείο ιʹ – Άρθρο 3 – Άρθρο 4,…

Η αντικειμενική ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ επεκτείνεται στην ανεπαρκή παροχή πρώτων βοηθειών επί του αεροσκάφους Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην…

Δικαστήριο ΕΕ: Σε μία τέτοια περίπτωση η αεροπορική εταιρία δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να αποζημιώσει τους επιβάτες βάσει του δικαίου της Ένωσης Επιμέλεια: Γεώργιος Π.…

Προβλέπεται η σύσταση ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών», (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο…