Περιήγηση: Αεροπορικό δίκαιο

Το ζήτημα των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από πετρελαιοκίνητα οχήματα, με αφορμή το σκάνδαλο Volkswagen, βρέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, που…

Από παράταση σε παράταση πηγαίνουν οι συμβάσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης των 26 τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Όπως έχει αποκαλύψει το Capital.gr,…

Πρώτη καταχώρηση: 26/05/2016 – 08:53 Τελευταία δημοσίευση: 09:23Κοινωνία Την υποχρεωτική ασφάλιση των drones και την επιβολή προστίμων στους ανυπάκουους χειριστές τους προβλέπει ο νέος κανονισμός που έθεσε την…

Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης – Η έκτακτη περίσταση ως λόγος απαλλαγής της υποχρέωσης του αερομεταφορέα. (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διάταξη στην υπόθεση C-394/14 Sandy…