Περιήγηση: Φορολογικό δίκαιο

Θανάσης Κουκάκης Τι προβλέπει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Πότε στέλνει η εφορία εγγράφως ειδοποιητήρια. Τους τρόπους κοινοποίησης από τη φορολογική διοίκηση των πράξεων προσδιορισμού φόρων,…

Θανάσης Κουκάκης Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης – Τι αντιμετωπίζουν. Πώς θα κινηθεί η εφορία μετά τις φορολογικές δηλώσεις. Στο τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 31…

Θανάσης Κουκάκης Τι ισχύει με τις γονικές παροχές και τις φορολογικές δηλώσεις 2024. Στους κωδικούς 781-782 της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα, εμφανίζεται πίνακας…

Με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ήδη να «τρέχει» οι υπόχρεοι διαπιστώνουν πως όχι μόνον τα εισοδήματά τους είναι προσυμπληρωμένα, αλλά και «προσωρινά» εκκαθαριστικά έχουν αναρτηθεί. Ορισμένες…

Θανάσης Κουκάκης Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αναθεωρήθηκε προσφάτως, προβλέπει τις αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και θέτει τις προϋποθέσεις και τα όρια του ελέγχου. Πότε μπαίνει…