Περιήγηση: Φορολογικό δίκαιο

Με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ήδη να «τρέχει» οι υπόχρεοι διαπιστώνουν πως όχι μόνον τα εισοδήματά τους είναι προσυμπληρωμένα, αλλά και «προσωρινά» εκκαθαριστικά έχουν αναρτηθεί. Ορισμένες…

Θανάσης Κουκάκης Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αναθεωρήθηκε προσφάτως, προβλέπει τις αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και θέτει τις προϋποθέσεις και τα όρια του ελέγχου. Πότε μπαίνει…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- Προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή ή αιτία. Η κρίση της φορολογικής αρχής επιτρέπεται να στηρίζεται και σε έμμεσες αποδείξεις. Τέτοια στοιχεία έμμεσης αποδείξεως συντρέχουν σε…

Με την απόφαση Α.1068/2024 του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο τρόπος κοινοποίησης των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η…

Γιώργος Παλαιτσάκης Επιπλέον χρεώσεις φόρων περιμένουν χιλιάδες μισθωτούς εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και συνταξιούχους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2023 εισέπραξαν…

Περισσότεροι από 3.300.000 φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πρέπει και φέτος να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet πρώτα το έντυπο Ε2,…

Θανάσης Κουκάκης Πολλοί φορολογούμενοι στους οποίους η εφορία βεβαιώνει μεγάλα ποσά φόρων και οι οποίοι εν συνεχεία τα αμφισβητούν προσφεύγοντας στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ…