Περιήγηση: Συνήγορος του πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ο εθνικός φορέας προώθησης, προαγωγής και προστασίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και της καταπολέμησης διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία…

Η υπόθεση ήταν εδώ και χρόνια γνωστή μετά από έκθεση του ΣΔΟΕ στο υπουργείο Οικονομικών και των αρμόδιων εφοριών, αλλά εκατοντάδες πολίτες έλαβαν μετά από δύο…

Οι καταγγελίες που έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη. Οι διαμαρτυρίες πολιτών για την απουσία απάντησης στην αίτησή τους, με άλλους να αναφέρουν διακοπή συνεισφοράς και ελλιπή…

Τα πλεονεκτήματα μονογονεϊκής οικογένειας ισχύουν και για εργαζόμενους γονείς που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού. Αφορμή στάθηκε αναφορά από…

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει κατόπιν αναφοράς πολίτη με αίτημα την διαγραφή της οφειλής του υπέρογκου ποσού των 102.986,16 ευρώ βάσει ειδοποιητηρίου λογαριασμού ύδρευσης…

Με αφορμή αναφορά από μητέρα που ασκούσε κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο…

Λόγω σφαλμάτων στην επιβολή τους Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι τους επιβλήθηκε αδικαιολόγητα το προβλεπόμενο από το…

Γονέας, στον οποίο δεν είχε ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας μετά το διαζύγιο, απευθύνθηκε στον Συνήγορο, επειδή η φορολογική διοίκηση περιόριζε την εφαρμογή της πρόβλεψης για…