Περιήγηση: Συνήγορος του πολίτη

Αλέξανδρος Κλοκώνης Πολίτης, ενόψει επικείμενης υποβολής αίτησης για χορήγηση σύνταξης γήρατος είχε καταθέσει από τις αρχές του 2021 Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΒΒ), με την…

Η προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη για καταβολή ποσού περίπου 4.700 ευρώ, ενώ η ιδιοκτήτρια έχει διακόψει το νερό και μένει πλέον σε άλλη πολυκατοικία. Από…

Η διαμεσολάβηση της Αρχής, που οδήγησε στην ενεργοποίησή της και τη μείωση του λογαριασμού. Η “αφανής διαρροή” ήταν δική της υπαιτιότητα. Δεν υπάρχουν λόγια για το σοκ…

Αποδοχή πρότασης του Συνηγόρου του Πολίτη Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές, με αντικείμενο επικείμενο σχέδιο νόμου για την δημοτική αστυνομία και ειδικότερα, το ανώτατο όριο…

Κατόπιν της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενη για την ολιγωρία του Δήμου Μυκόνου να προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας…

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά ΜΚΟ σχετικά με νομοθετική ρύθμιση του 2019, η οποία οδηγούσε σε διακριτική μεταχείριση μαθητών και μαθητριών ελληνικών σχολείων, που είχαν…

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο, με αίτημα τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τηνδικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε ηπαράλειψη της διοίκησης να εκδώσει…

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο, με αίτημα την καταβολή της αποζημίωσης ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης,…

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ο εθνικός φορέας προώθησης, προαγωγής και προστασίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και της καταπολέμησης διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία…