Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση…

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με επερχόμενους κανόνες προστασίας των δεδομένων Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η απευθείας και ομαλή εφαρμογή…

Γνωρίζουν ποια προϊόντα αγοράζουμε ή ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε, πόσους φίλους έχουμε, πού εργαζόμαστε, πού πάμε διακοπές, πώς περνάμε τον χρόνο μας, ποιες εφημερίδες ή ειδησεογραφικές ιστοσελίδες…

Πρακτικά παραδείγματα για υπεύθυνους επεξεργασίας (π.χ. ιστοσελίδες, applications) – Οδηγίες για την ερμηνεία της υποχρέωσης διαφάνειας στο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την έννοια…

Η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ αποτελεί απρόσφορο μέτρο για την προστασία του εξοπλισμού…

Απόφαση του ΔΕΕ της 20ης Δεκεμβρίου 2017 στην υπόθεση C-434/16 Peter Nowak κατά Data Protection Commissioner : Οι γραπτές απαντήσεις που δίδονται στο πλαίσιο επαγγελματικών εξετάσεων και…