Περιήγηση: Πολυκατοικίες

Αναγνωρίζονται ως κοινόχρηστες θέσεις σταθμεύσεις που είχαν συσταθεί με χαρακτηριστικά οριζόντιας ιδιοκτησίας, ήτοι με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο. Ακύρωση της συστάσεως, του κανονισμού και…

Τι ζητούν ξενοδόχοι ΟΤΑ και ιδιοκτήτες – Φόβοι ότι θα είναι στοχευμένα τα περιοριστικά μέτρα Ακόμα και οι ένοικοι της πολυκατοικίας θα έχουν φωνή και λόγο…

Για τη σύσταση νέων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών απαιτείται ομοφωνία αυτών. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Η σύμπραξη όλων για τη συμφωνία με την οποία…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία από συνιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας κατά έτερης συνιδιοκτήτριας, η οποία είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στην είσοδό της, καθώς και…

Δυσκολότερη και πιο σύνθετη είναι η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης για όσους μένουν σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση. Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται όσοι πληρούν τα νέα και διευρυμένα κριτήρια, όμως στην περίπτωση των πολυκατοικιών…

Αναγνώριση του κοινόχρηστου χαρακτήρα παρόδιας στοάς. Παράνομη παρεμπόδιση της κοινής χρήσης της κοινόχρηστης παρόδιας στοάς. Προσβολή προσωπικότητας. Εξουσία χρήσεως αυτής από τον ενάγοντα ως απόρροια του…

Νίκος Κοκκινόπουλος Ο Χειμώνα πλησιάζει και ήδη τρόπους για να γλιτώσουν τα κοινόχρηστα από την κεντρική θέρμανση αναζητούν χιλιάδες ένοικοι σε πολυκατοικίες. Στις πολυκατοικίες πάντα υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ…