Περιήγηση: Πολυκατοικίες

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 02/2013/ΦΕΚ 874/Β/11.04.2013 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων,…

Αριθμός 436/2020ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ’ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Ασπασία Μαγιάκου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Λάμπρο Καρέλο, εισηγητή, Ανθή Γκάμαρη, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη,…

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων σε πυλωτή πολυκατοικίας. Οι ελεύθεροι χώροι σταθμεύσεως (πυλωτές) αποτελούν κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγματα. Αποτελούν αντικείμενο διηρημένων ιδιοκτησιών μόνον…

Υπάρχουν φορές που δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κοινόχρηστα; Μήπως τα απλήρωτα χρέη διαγράφονται και πότε; Τα έξοδα συντήρησης ενός ακινήτου είναι πολλά, αλλά ίσως τίποτα να…

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3ο ΤΜΗΜΑ Περίληψη Σχέση οροφοκτησίας-δικαιώματα συνιδιοκτητών επί των κοινόχρηστων μερών-ορισμένο αγωγής συνιδιοκτήτη και προβλεπόμενη διαδικασία-παράλειψη ή εκπρόθεσμη έγγραφη ενημέρωση του διαδίκου εντολέα, ως προς…

Αναγνωρίζονται ως κοινόχρηστες θέσεις σταθμεύσεως της πυλωτής και του ακάλυπτου, που με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας είχαν υπαχθεί κατ’ αποκλειστική χρήση σε αποθήκες. Ακύρωση σύστασης οριζόντιας…

Ο Πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ εξετάζει τις απαιτήσεις νομιμότητας στην εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένους ιδιοκτήτες και επιβάλλει την απαγόρευση της επεξεργασίας ​Ιστορικό Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού…

Τρόπους για να γλιτώσουν τα κοινόχρηστα αναζητούν οι ένοικοι σε πολυκατοικία Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης είναι οι διαχειριστές πολυκατοικιών. Κάθε χρόνο υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ενοίκων για…

Δεν υφίσταται νόμιμο δικαίωμα να ζητηθεί λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ούτε δύναται να απαγορευθεί σε συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας η σύγχρηση θέσεων σταθμεύσεως της πυλωτής που παρανόμως ανήκουν…