Περιήγηση: Πολεοδομικά – αυθαίρετα

Λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Δήμου Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, επειδή δεν εκτελείτο η κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών που…

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα βασικά συμπεράσματα του πορίσματος της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου για τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα. Στην έκθεση της κ. Παπασπύρου προτείνεται…

Μείζον νομικό ζήτημα, με ανυπολόγιστες ακόμη συνέπειες, προκάλεσε η έκδοση της υπ’ αρίθμ. 1017/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι οι δήμοι είναι αναρμόδιοι…

Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό…

Ως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η οικειοθελήςκατεδάφιση αυθαιρέτων προκειμένου να γίνει άρση των ποινικών κυρώσεων και να διαγραφούν τα πρόστιμα που έχουν…

Οι νέες ημερομηνίες της υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών Πράσινο φως για να μεταβιβάζονται ορισμένες κατηγορίες αυθαίρετων κτισμάτων με οικοδομική άδεια δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα από…