Περιήγηση: Πολεοδομικά – αυθαίρετα

Με το άρθρο 13 του νέου νομοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και…

Νομοσχέδιο… σκούπα με όλες τις εκκρεμότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κτηματολόγιο και προθεσμίες αυθαιρέτων, οι οποίες περνούν στην κύρωση της σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και των…

Διοικ. Εφ. Αθηνών, αριθ. αποφ. 1595/2018 (Τμήμα B – Ακυρωτικός Σχηματισμός):  Επαρκώς αιτιολογείται η συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν να δικαιολογήσουν τη σύνταξη μεμονωμένης…

Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή των πληγέντων κτιρίων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης…

Διοικ. Εφ. Αθηνών, αριθ. αποφ. 1901/2018 (Τμήμα B – Ακυρωτικός Σχηματισμός): Οι προσβαλλόμενες άδειες νομίμως εκδόθηκαν κατόπιν αίτησης της ιδιοκτήτριας του ισογείου, χωρίς τη συμμετοχή και…

e–adeies : Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ήρθε για να απλουστεύσει τη διαδικασία έκδοσης της αδείας. Αλλά και να διευκολύνει τον τυποποιημένο έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται αρχείο…

Αυθαίρετα μέσα σε 300.000 στρέμματα δάσους αναζητούν πολεοδομικό συγχωροχάρτι – Με 100 δόσεις η πληρωμή των προστίμων για να αποφύγουν τις μπουλντόζες Τους πυρήνες των αυθαιρέτων μέσα σε 300.000…

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος για τους οικισμούς αυθαιρέτων (οικιστικές πυκνώσεις) στηρίζεται στο μοντέλο του «δασικού ισοζυγίου» η λύση του «δασικού ισοζυγίου» υιοθετεί το υπουργείο…