Περιήγηση: Πνευματική Ιδιοκτησία

Αιτιολογημένες γνώμες της Επιτροπής στην Ελλάδα για μη κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και (ΕΕ) 2019/790 Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να…

Δικαστήριο ΕΕ: Η υποχρέωση των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών ανταλλαγής περιεχομένου να ελέγχουν το περιεχόμενο που οι χρήστες επιθυμούν να “ανεβάσουν” περιβάλλεται από τις αναγκαίες εγγυήσεις για…

Για πρώτη φορά πλαίσιο για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα που βασίζονται στην πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα των παραδοσιακών πρακτικών…

Η αποθήκευση αντιγράφου προστατευόμενου έργου για ιδιωτική χρήση στο cloud εμπίπτει στην εξαίρεση «ιδιωτικής αντιγραφής» της οδηγίας για τα δικαιώματα του δημιουργού Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή…

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης δεν δικαιούνται να εισπράττουν την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49 του ν.2121/93 σε περίπτωση κατά την οποία οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων δεν…

Απορρίφθηκε η αγωγή της Axel Springer κατά της Eyeo GmbH, της εταιρείας πίσω από το Adblock Plus για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο γερμανικός εκδοτικός οίκος,…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 10-01-2022,…

Οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε αίτηση με εφευρέτη σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν μπορεί να ονομαστεί ως ο εφευρέτης…

Απέρριψε τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από τον ΟΣΔ «Η Αυτοδιαχείριση» σε βάρος της ΕΔΕΜ. Νόμιμη έκρινε το ΣτΕ την άδεια του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης πνευματικών…