Περιήγηση: Νέες τεχνολογίες – Internet

Πρόστιμο της ισπανικής αρχής προστασίας δεδομένων στον διαχειριστή ενός ιστολογίου για την ανάρτηση του βίντεο που απεικόνιζε τον καταγγέλλοντα Πρόστιμο 2.000 ευρώ επέβαλε η ισπανική αρχή…

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ) ανακοίνωσε τη δημοσίευση Γνώμης για τις Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο ελληνικό…

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο προβλέπει τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με…

Η δίκη ανεστάλη μετά από πληρωμή τουλάχιστον 5.000 δολαρίων σε χρήστες που συμμετείχαν στην ομαδική αγωγή, χωρίς όμως την αποδοχή διάπραξης αδικοπραξίας από την πλευρά της…

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2023/2854 για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους και για την…

Τι προβλέπεται για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού (GPAI), το σύστημα διακυβέρνησης, τη δυνατότητα χρήσης εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης και την εκτίμηση επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα…

Ο Κανονισμός υποχρεώνει τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα που παράγονται από τη χρήση…

Για κάθε παραβίαση της δικαστικής απόφασης ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κινδυνεύει με χρηματική ποινή ποσού 500 ευρώ και να απαγγελθεί κατ’ αυτού προσωπική κράτηση διάρκειας 3 μηνών. …

Μυρτώ Αρετάκη Ένα βήμα πριν την ολική ψηφιακή μετάβαση του Gov.gr βρίσκεται πλέον το Δημόσιο, όπως διαβεβαίωσε εκ νέου χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.…