Περιήγηση: Νέες τεχνολογίες – Internet

Περίληψη Η Αρχή διαπιστώνει ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το δικαίωμα διαγραφής του φυσικού προσώπου και δίνει εντολή στην εταιρεία διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να…

Περίληψη Η Αρχή διαπιστώνει ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το δικαίωμα διαγραφής του φυσικού προσώπου και δίνει εντολή στην εταιρεία διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης να προβεί άμεσα στην…

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία δήλωσης απώλειας ελληνικού διαβατηρίου με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω gov.gr Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (B’ 2117/07.04.2024) η Υπουργική…

Περίληψη Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέβαλε προς Γνωμοδότηση στην Αρχή Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…

Δικλείδες ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη «γενικής χρήσης» – Απαγόρευση της κοινωνικής βαθμολόγησης και της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για χειραγώγηση ή εκμετάλλευση ευάλωτων χρηστών ψηφιακών συστημάτων…

Νέα ευρωπαϊκή Οδηγία: Ρύθμιση της αλγοριθμικής διαχείρισης – Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης στην εργασία σε πλατφόρμες Οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ επιβεβαίωσαν την…

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των τουριστικών καταλυμάτων στην ΕΕ Οι διαφορετικοί κατά τόπους κανόνες οδηγούν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς Τα ποιοτικά δεδομένα…

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε ένα ακόμη βήμα που οδηγεί στην περαιτέρω μείωση του χρόνου καταχώρησης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο. Ειδικότερα, συμμετέχοντας σε συζήτηση για το…

Το επικυρωμένο κατά το νόμο αντίγραφο του αποσταλέντος ηλεκτρονικού μηνύματος αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η περιλαμβανόμενη σε αυτό δήλωση προέρχεται από τον εκδότη αποστολέα του Απόσπασμα…