Περιήγηση: Κληρονομικό δίκαιο

Η σαφήνεια στο νόμο, με την οποία καθιερώθηκε ακυρότητα διαθήκης που αναφέρεται σε ανύπαρκτο πρόσωπο –με ορισμένες εξαιρέσεις– αφαιρούσε κάθε υπόβαθρο στην προσπάθεια εκτελεστή διαθήκης, να…

Πληροφορίες για τη φορολογική μεταχείριση κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στην Ελλάδα Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στο ισχύον φορολογικό…

Μπορεί το ισλαμικό δίκαιο να υπερισχύει του αστικού κώδικα στις κληρονομικές διαφορές των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας; Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα κληθεί να…

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή τροποποιείται και η διάταξη που αφορά στην απαλλαγή πρώτης κατοικίας λόγω κληρονομιάς, γονικής παροχής, κ.λπ. Συγκεκριμένα, με…

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος αν η διάταξη του άρθρου 61 παρ.5 του ν.4182/2013 (Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις)…

Ανάχωμα στο ολοένα διογκούμενο κύμα αποποίησης κληρονομιών ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών με ρύθμιση που θα προβλέπει ότι η εξόφληση του φόρου κληρονομιάς από φορολογουμένους που δεν…