Περιήγηση: Κληρονομικό δίκαιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Θεσσαλονίκη, 12.03.2019 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α8 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός Απόφασης: 585 Ταχ. Δ/νση: Εγνατία…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Θεσσαλονίκη, 12.02.2019 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α8 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός Απόφασης: 383 Ταχ. Δ/νση: Εγνατία…

Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξης επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2014. Καταλογισμός κληρονόμου αποβιώσαντος ασκούντος εν ζωή ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών…

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αμαλία Μήλιου, Πρόεδρο Εφετών, Ιωάννη Αποστολόπουλο, Δημήτριο Καβαλλάρη, Εισηγητή, Εφέτες και τη Γραμματέα Κ. Δ. ΑΦΟΥ…

Αποσφράγιση κατοικίας – Εκούσια δικαιοδοσία -. Αριθμός 420/2024 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του…

Η ερμηνεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών: Δεν θεσπίζεται συναρμοδιότητα με οιονδήποτε για την σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας ούτε η σύνταξή της γίνεται με πράξη του δικηγόρου…

Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Τι προβλέπεται για τα κληρονομητήρια Στο Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία,…