Περιήγηση: Κληρονομικό δίκαιο

Αριθμός απόφασης 353/2020 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Ιωάννη Αποστολόπουλο, Εφέτη, Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη- Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα,…

Απόφαση 885 / 2022    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ’ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Μουλιανιτάκη,…

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός 266/2023 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σταυρούλα Λιακέα, Προεδρέουσα Εφέτη (κωλυομένων των Προέδρων Εφετών και των αρχαιοτέρων της Εφετών) –…

Αγωγή διανομής ενός εκ των κληρονομιαίων ακινήτων – Δωσιδικία του δικαστηρίου της κληρονομίας – Δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου – Αναρμοδιότητα δικαστηρίου – Παραπομπή – Πρακτικό…

Μαρία Λιλιοπούλου Η ψηφιοποίηση της διαδικασία δωρεάς ακινήτων, των γονικών παροχών και της κληρονομιάς ακινήτων, αλλά και τα ψηφιακά συμβόλαια αποτελούν το επόμενο στοίχημα του ηλεκτρονικού…

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Προσφυγή κατά πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομίας. Εφόσον η δήλωση αποδοχής κληρονομιάς υποβλήθηκε από τους αρχικώς προσφεύγοντες μετά πάροδο τριετίας από τον θάνατο της κληρονομούμενης, για…

Αριθμός 311/2018ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΓ’ Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ελένη Διονυσοπούλου, Ευγενία Προγάκη, Ασπασία Μαγιάκου, και Παρασκευή Καλαϊτζή, Αρεοπαγίτες.Συνεδρίασε…

Νομικές έννοιες που αφορούν τα ακίνητα και έχουν σχέση με την κληρονομική διαδοχή, (Διαθήκη, Κληροδοσία, Κληρονομητήριο, Νόμιμη μοίρα ) του Απόστολου Αλωνιάτη* Είδαμε στο πρώτο μέρος ποιοι έχουν…

Αριθμός 1765/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ’ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Μουλιανιτάκη-Εισηγήτρια, Μαρουλιώ Δαβίου, Μαρία Κουφούδη,…