Περιήγηση: Ισότητα-Διακρίσεις

«Eισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων» Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε σήμερα το…

Οι εταιρείες που απασχολούν από 25 άτομα και πάνω είναι υποχρεωμένες να αποδεικνύουν πως αμείβουν με τον ίδιο τρόπο άντρες και γυναίκες εργαζόμενους Η Ισλανδία είναι…

Οο πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας Η θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να εξαλειφθεί…