Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.145/16 Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2016 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB κατά Post-och telestyrelsen και C-698/15 Secretary of State for the Home Department κατά Tom Watson κ.λπ. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν γενική υποχρέωση…

Το περιθώριο για ενδεχόμενες ανατροπές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ομαδικές απολύσεις, αφήνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τις ομαδικές απολύσεις στην ΑΓΕΤ.Κι αυτό…

Στην υπό κρίση υπόθεση ο Γ ζήτησε να λάβει αντίγραφα των εγγράφων ΕΔΕ που διενεργήθηκε εις βάρος αστυνομικών για τη διερεύνηση των συνθηκών χρήσης των όπλων…

Η γενετικώς τροποποιημένη σόγια είναι εξίσου ασφαλής με τη συμβατική σόγια όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον,…

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε την κάλεσε την Τουρκία να συμμορφωθεί στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)για την υπόθεση…

Απερρίφθησαν από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ οι προσφυγές της ΔΕΗ για την ακύρωση των αποφάσεων της Κομισιόν Την απόρριψη των προσφυγών της ΔΕΗ κατά των…

Απόφαση C-238/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα (υπόθεση C-238/15) ότι η προϋπόθεση 5ετούς αδιάλειπτης εργασίας μεθοριακού εργαζομένου γονέα για…