Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου την Τρίτη ύστερα από προσφυγή Γερμανών πολιτών Την κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ζητά η Γερμανία για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE)…

Επικαλούμενος ένα πολύ σημαντικό δεδικασμένο μετά από προσφυγή πολίτη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), όπου η Μολδαβία καταδικάστηκε για πλημμελή δράση αναφορικά με την παραβίαση…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία –…

Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου – Επαγγελματική σύνταξη – Οδηγία 97/81/EΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχολήσεως – Ρήτρα 4, σημεία 1 και 2 –…

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την κράτηση από την Τουρκία του δημοσιογράφου, Ντενίζ Γιουτζέλ, από τον Φεβρουάριο, κατέθεσε ο εκδότης των γερμανικών εφημερίδων «Die Welt»…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε σήμερα ένα αίτημα δύο Τούρκων εκπαιδευτικών, κρατουμένων που πραγματοποιούν απεργία πείνας, που είχαν προσφύγει στο Δικαστήριο ζητώντας να διατάξει την…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 6ης Ιουλίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Μεταφορές – Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Ένωση – Κανονισμός (ΕΚ) 1008/2008…