Περιήγηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο έρχεται εκ νέου αντιμέτωπο με μια κατάσταση κατά την οποία οι φορολογικές αρχές κράτους μέλους παρακρατούν στην πηγή τον φόρο εισοδήματος από κινητές…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΛουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 2016Απόφαση στην υπόθεση C-148/15Deutsche Parkinson Vereinigung eV κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eVΟ καθορισμός ενιαίας τιμής στη Γερμανία για…

Η ακραία υπεφορολόγηση δεν είναι ο μόνος λόγος, που η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται «υπό διωγμό» αλλά και το πραγματικό κόστος χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι…