Περιήγηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Κανονισμός υποχρεώνει τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα που παράγονται από τη χρήση…

Η ΕΕ αποφασίζει να παραπέμψει το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών Σήμερα,…

Δημήτρης Φλουτσάκος Αντίθετα με την αύξηση των κερδών στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Μειώνεται ο πραγματικός μισθός των Ευρωπαίων πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες παρουσιάζουν…

Υπόθεση C-670/22 Staatsanwaltschaft Berlin κατά M.N. [αίτηση του Landgericht Berlin (πλημμελειοδικείου Βερολίνου, Γερμανία)για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] «Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις –…

Δικαστήριο ΕΕ: Στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 5 ετών για απομίμηση/παραποίηση εμπορικού σήματος μπορεί να αποδειχθεί δυσανάλογη Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 19.10.2023 απόφασή…

Υπόθεση C-45/22 Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Συρροή παροχών διαφορετικής φύσεως – Εφαρμογή των…

Υπόθεση C-670/21Μη επιτρεπτή η ρύθμιση κράτους μέλους η οποία προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας, ένα οικοδομηθέν ακίνητο το οποίο αποτελεί ατομική περιουσία, βρίσκεται…

Ναταλία Δανδόλου Η επιθετική αύξηση των επιτοκίων που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από περίπου έναν χρόνο, μεταξύ των άλλων επιπτώσεων, έχει επιβαρύνει σημαντικά…