Περιήγηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν να διατηρούν, χωρίς κανέναν άλλον χρονικό περιορισμό πέραν της επέλευσης του θανάτου του καταδικασθέντος, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα υποκείμενα των οποίων…

Οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών που παρατηρούνται το 2024 υποδηλώνουν μια «αντιστροφή της τάσης» της διάβρωσης της αγοραστικής δύναμης που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2023 Το…

Στα ελληνικά οι Κατευθυντήριες 4/2022 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) η ελληνική μετάφραση της τελικής έκδοσης…

Τι δείχνει μελέτη για την περίπτωση ανόδου της στάθμης της θάλασσας Μια ενδεχόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να κοστίσει στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2023/2854 για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους και για την…

Οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας Αθανασία Ακρίβου Νέες αυξήσεις στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων φέρνει το 2024. Οι δύο αποφάσεις που θα ανεβάσουν τους μισθούς είναι η αναμενόμενη…