Περιήγηση: Ενοχικό-αδικοπραξίες

Περίληψη Αδικοπραξία. Ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της, επομένως και…

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δήμητρα Τσουτσάνη, Πρόεδρο Εφετών, Αθανάσιο Θεοφάνη, Εφέτη και Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη-Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα Κ.Δ.. ΑΦΟΥ…

ΤρΕφΑθ 4727/2023 Υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές σύνθετα προϊόντα (Cocos). Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Τράπεζα. Υποχρέωση διαφώτισης και ενημέρωσης του πελάτη. Κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας και απόκρυψη…

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός απόφασης : 785/2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο…

ΕΙΔΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου…

Περίληψη Συνεκδίκαση 4 εφέσεων. Δύο κύριες αγωγές για ζημιά από αυτοκίνητο και μία παρεμπίπτουσα αγωγή. Ορισμένο της αξίωσης τέκνου για αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής εξαιτίας του…

Δαμιανός Αθανασίου Με απόφαση του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η αγωγή που άσκησε μια ασθενής κατά του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου με την οποία διεκδικεί…

Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. Ευθύνη τράπεζας λόγω πλημμελών επενδυτικών υπηρεσιών καθώς οι προστηθέντες της δεν ενημέρωσαν τους επενδυτές για τους κινδύνους της επένδυσής τους σε ομόλογα…

Ασφάλιση αυτοκινήτων -. Αυτοδίκαια υποκατάσταση ασφαλιστή που κάλυπτε με προαιρετική ασφάλιση τους κινδύνους κατά ζωής και ατυχημάτων και κατέβαλε στην επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης αποζημίωση στον…