Περιήγηση: Ενημέρωση-Δημοσιογραφία

Αυστηρή προειδοποίηση για άμεση ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος απηύθυνε στην Ελλάδα η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα…

GDPR – Αρμοδιότητα της εποπτικής αρχής – Πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα…

Αντικειμενική ευθύνη και μετόχων ή εταίρων, σε περίπτωση ιδιοκτησίας του εντύπου από νομικό πρόσωπο, και επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων μέτρων Κατατέθηκε στη…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) αποφάσισε να διατάξει επείγοντα προσωρινά μέτρα στην υπόθεση ANO RID Novaya Gazeta και άλλοι κατά Ρωσίας (αρ. αίτησης 11884/22) με…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε σήμερα την Τουρκία για την “αυθαίρετη” προφυλάκιση 427 τούρκων δικαστικών μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.…

Πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθεί την ιδιοκτησία των Μέσων Ενημέρωσης χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ εγκαινίασε σήμερα η Επιτροπή. Το πρόγραμμα “Euromedia Ownership Monitor” αποτελεί ένα παρατηρητήριο…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εκδόσεις ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Εκδοτική ΑΕ, σχετικά με τη δημοσιοποίηση άρθρου σε…

Δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα η δημοσίευση στοιχείων υπό προϋποθέσεις – Η απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης. Νέα δεδομένα…

Περισσότερα από 1.000 ενημερωτικά έντυπα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, με τα περιστατικά αυτού του τύπου να καταγράφονται αυξημένα σε ποσοστό 34,45%…