Περιήγηση: Ενημέρωση-Δημοσιογραφία

Προστασία online εκδόσεων και “πολύ σύντομα αποσπάσματα”: Αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται η συμβολή των εκδοτών για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου και η διαθεσιμότητα αξιόπιστων πληροφοριών…

Επί αγωγών με αντικείμενο προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές που έχουν κατατεθεί πριν από την 01.01.2016 εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία του παλαιού άρθρου 681 Δ…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ένα νέο σύνολο κανόνων για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας…

Περιορισμός οικονομικών κινήτρων για τη διάδοση της παραπληροφόρησης, κάλυψη νέων μεθόδων χειραγώγησης, ενδυνάμωση χρηστών και άλλα μέτρα Σήμερα η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη…

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου για το 2022 στην Ελλάδα θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στα θέματα των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ…