Περιήγηση: Εμπράγματο Δίκαιο

ΕιρΚρωπίας 188/2017 Σύσταση δουλείας οδού με έκτακτη χρησικτησία -. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188/2017 Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Κρωπίας Κυριακή – Χαρίκλεια…

Μια διαμάχη μεταξύ γονέων και του γιου τους, η οποία άρχισε πριν από δεκαέξι χρόνια, έκλεισε με χθεσινή απόφαση του Εφετείου. Αποφασίστηκε ότι οι γονείς έχουν…

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – Παραγραφή. Εμπράγματη αξίωση προς απόδοση του πράγματος. Εικοσαετής παραγραφή. Διακοπή παραγραφής. – Κατά την διάταξη του άρθρου 249 ΑΚ, η εμπράγματη…

Η προσημείωση υποθήκης αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα προσωρινά μέτρα προστασίας ενός δανειστή και είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος εξασφάλισης χρηματικών απαιτήσεων. Γι’ αυτό άλλωστε συναντάται…

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Σε απίστευτη περιπέτεια έχει εξελιχθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου στην Ελλάδα, προσδίδοντας άλλη διάσταση στον χαρακτηρισμό «ακίνητη περιουσία». Κι αυτό, γιατί χρειάζεται πολύς…