Περιήγηση: Διαμεσολάβηση

ΑΡΙΘΜΟΣ 1044/2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Συζήτηση αγωγής. Διαμεσολάβηση. Κρίνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση του ενημερωτικού εντύπου του αρ. 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης, καθόσον η…

Περιγραφή Μετά από 9 χρόνια, ανακλήθηκε Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ με την οποία είχε υπαχθεί ασφαλισμένη στην προαιρετική ασφάλιση, ακυρώνοντας τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης. Αυτό…

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Έτη προηγούμενης διαμονής ως προϋπόθεση για την θεμελίωση δικαιώματος και τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης και του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Περιγραφή Σε…

Σύνοψη διαμεσολάβησης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία ΣαββίδηΕιδική επιστήμονας: Άρτεμις Καλαβάνου Σεπτέμβριος 2020 Σχέσεις Κράτους – Πολίτη Πολίτης, με αναπηρία 80%, προσέφυγε στον Συνήγορο μετά την…

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Αναδρομική διαγραφή τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου Περιγραφή H αρμόδια Δ.Ο.Υ. έκανε αποδεκτή βεβαίωση αναπηρίας από την ΑΣΥΕ την οποία είχε…

Σχέσεις κράτους – πολίτηΣύνοψη διαμεσολάβησης Σεπτέμβριος 2020 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία ΣαββίδηΕιδική επιστήμονας: Μαρία Καραγεώργου Πολίτης η οποία γέννησε τον Ιούνιο του 2020, θέλησε να…

Δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 3680/03.09.2020) η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής…

Τη δυνατότητα προσφυγής στον μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού για τη διευθέτηση διαφωνιών που έχουν προκύψει για το κόσμος διοργάνωσης τελετών και δεξιώσεων λόγω της κοινής υπουργικής απόφασης…

Η υπ’ αριθ. 1292/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας) έκρινε σχετικά με το καίριο θέμα της ισχύος του Πρακτικού Διαμεσολάβησης ως εγγραπτέου τίτλου…

Σύνοψη Διαμεσολάβησης Ο Συνήγορος παρενέβη προκειμένου να μην χαθεί το πρόγραμμα ρύθμισης των 120 δόσεων για πολίτη, όταν η πληρωμή που πραγματοποίησε μέσω e-banking εμπρόθεσμα, εμφανίστηκε…