Περιήγηση: Διαμεσολάβηση

Σε περίπτωση μεταγενέστερης της κατάθεσης της αγωγής ημερομηνίας του ενημερωτικού εγγράφου, δεν θα πρέπει να τίθεται ζήτημα απαραδέκτου της συζήτησης, αφού ο σκοπός του νομοθέτη για…

Ολοκληρώθηκε χθες στο Εφετείο Αθηνών η διαδικασία διαπίστευσής μου ως Διαμεσολαβητή.Εντός ολίγου και στα δύο γραφεία, τόσο της Αθήνας, όσο και της Παλλήνης, θα διαμορφωθούν ειδικοί…

Διάδικος αγνώστου διαμονής. Τακτική διαδικασία. Στη δημοσίευση της περίληψης του δικογράφου στο τύπο κατ’ άρθρο 135 ΚΠολΔ δεν απαιτείται αναφορά της υποχρέωσης προκατάθεσης προτάσεως εντός της…

Ως απαράδεκτη απέρριψε δικαστήριο τη συζήτηση αγωγής για το λόγο ότι το ενημερωτικό έγγραφο που προσκόμισε ο διάδικος για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης…

Η αγωγή αποζημίωσης για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για τη διαμεσολάβηση. Υπαγωγή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία…

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πιστοποίησή μας ως διαμεσολαβητών, μέσω ενός απατητικού κι υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού κύκλου του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διαμεσολάβηση εισήλθε δυναμικά στη Νομική…

Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης – Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του…

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση αγωγής, κρίνοντας ότι το άρθρο 7 του Ν. 4640/2019 επιβάλλει καθήκον διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης…

Τι προβλέπεται για την έρευνα δικηγόρων σε κτηματολογικά γραφεία και εκδίκαση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών – Αλλαγές σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και υποχρεωτική διαμεσολάβηση Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα…

Αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων, διάταξη για την είσπραξη της χρηματική ποινής λόγω μη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης και άλλες διατάξεις Σε νέες τροποποιήσεις στον…