Περιήγηση: Διακριτικά γνωρίσματα-Σήματα

Επειδή δεν απέτρεψε τη χρήση της ονομασίας «φέτα» από Δανούς παραγωγούς για τυρί που εξάγεται σε τρίτες χώρες Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τις δημοσιευθείσες στις 17-03-2022…

Αριθμός 1210/2016 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) – Προστασία σήματος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. – Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 121,…

Κρίθηκε πως υφίσταται κίνδυνος σχηματισμού εσφαλμένης εντύπωσης στον μέσο ενημερωμένο καταναλωτή πως τα προϊόντα της εναγομένης προέρχονται από την επιχείρηση της ενάγουσας Ο Άρειος Πάγος απέρριψε…

Απόφαση ΓΔΕΕ: «Απορρίπτεται η προσφυγή του ελληνικού συνεταιρισμού μαστιχοπαραγωγών δικαιούχου του σήματος κατά της αρνητικής απόφασης του EUIPO» Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 29-09-2021…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 154/21 Λουξεμβούργο, 9 Σεπτεμβρίου 2021 Απόφαση στην υπόθεση C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne Το Δικαστήριο διευκρινίζει τις…

Αφορούν παρακολούθηση κυρώσεων COVID-19, το ΓΕΜΗ και τα εμπορικά σήματα Δημήτρης Δελεβέγκος Διευρύνονται οι υπηρεσίες του Δημοσίου που αποκτούν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή e-παράβολο. Προκειμένου να…

Με απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΠΠρΑθ 1025/2021) έκρινε ότι η χρήση μιας ένδειξης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν συνιστά κατ’ ανάγκη χρήση στις συναλλαγές, ούτε…

Η νοθεία και οι παραποιήσεις απειλούν την ανάπτυξη εμβληματικών προϊόντων της Ελλάδας, όπως η φέτα, οι ελιές και το ελαιόλαδο Δήμητρα Σκούφου Τη μορφή επιδημίας έχουν…

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων – ΠΟΠ “Champagne” και χρήση της ονομασίας “Champanillo” σε καταστήματα μπαρ Tapas…