Περιήγηση: Διακριτικά γνωρίσματα-Σήματα

Της Ρόδης Κράτσα Όσο και αν η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται στο στόχαστρο, τίποτε δεν δικαιολογεί την αμφισβήτηση του Ελεύθερου Εμπορίου που έβγαλε από την απόλυτη φτώχεια πολλές…

Επικυρώθηκε η χορηγηθείσα για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης απομιμητικών ενδείξεων (ΕφΑθ 2288/2016) Με την απόφαση 2288/2016 του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η χορηγηθείσα…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός Απόφασης 2288/2016 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 17° Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρο Εφετών, Ασπασία Μεσσηνιάτη – Γρυπάρη, Εφέτη, Στυλιανό…