Περιήγηση: Υγεία-Γιατροί-Νοσοκομεία

ΔΠρ Λαμίας Α272/2022: Αγωγή με αίτημα την αποζημίωση της ενάγουσας για την περιουσιακή ζημία και την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω παράνομων πράξεων και παραλείψεων των…

Ο γυναικολόγος απάντησε στην αρνητική κριτική που του άφησε η ασθενής του αποκαλύπτοντας και την πάθησή της Πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η αυστριακή αρχή προστασίας δεδομένων…

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ) ανακοίνωσε τη δημοσίευση Γνώμης για τις Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο ελληνικό…

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης για “απειλές, φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του υγειονομικού προσωπικού”. Ο πιο συχνός λόγος για τις επιθέσεις που…

Νόμιμη επεξεργασία πληροφοριών από ιατρικό φάκελο αντιδίκου σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του, στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ανάληψη επιμελείας ανηλίκων…

Αγωγή 105 ΕισΝΑΚ λόγω παράλειψης των οργάνων του εναγόμενου νοσοκομειακού ιδρύματος να συνδράμουν εγκαίρως ασθενή, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί κατάγμα αυχένα λόγω πτώσης του…

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο – Ευθύνη δημοσίου ψυχιατρικού νοσοκομείου – Ευθύνη οργάνων του νοσοκομείου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης συγγενών νοσηλευόμενου – Αρχή ne bis in idem –…

Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, που απέρριψε την προσφυγή του νοσοκομείου για ανάκληση της πρωτόδικης απόφασης ως προς την καταβολή του ποσού. Δικαίωση και στο δευτεροβάθμιο…

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία – Δικαίωμα δωρεάν λήψης αντιγράφου των δεδομένων – Απόδοση εξόδων – Ιατρικός…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε ΔΕΥΑ για την κατά παράβαση της ελαχιστοποίησης εσωτερική και εξωτερική διάδοση των προσωπικών δεδομένων υπαλλήλου της Τρεις αυτοτελείς…