Περιήγηση: Υγεία-Γιατροί-Νοσοκομεία

Αγωγή 105 ΕισΝΑΚ λόγω παράλειψης των οργάνων του εναγόμενου νοσοκομειακού ιδρύματος να συνδράμουν εγκαίρως ασθενή, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί κατάγμα αυχένα λόγω πτώσης του…

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο – Ευθύνη δημοσίου ψυχιατρικού νοσοκομείου – Ευθύνη οργάνων του νοσοκομείου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης συγγενών νοσηλευόμενου – Αρχή ne bis in idem –…

Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, που απέρριψε την προσφυγή του νοσοκομείου για ανάκληση της πρωτόδικης απόφασης ως προς την καταβολή του ποσού. Δικαίωση και στο δευτεροβάθμιο…

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία – Δικαίωμα δωρεάν λήψης αντιγράφου των δεδομένων – Απόδοση εξόδων – Ιατρικός…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε ΔΕΥΑ για την κατά παράβαση της ελαχιστοποίησης εσωτερική και εξωτερική διάδοση των προσωπικών δεδομένων υπαλλήλου της Τρεις αυτοτελείς…

ΔΠρΑγρινίου (τριμ.) Α264/2022: Αγωγή με αίτημα την αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που οι ενάγουσες υπέστησαν από τον θάνατο του οικείου τους από πράξεις και παραλείψεις…

Το 98% των κατοίκων στην ΕΕ εκτίθεται σε ατμοσφαιρική ρύπανση πολύ μεγαλύτερη των ορίων που θέτει ο ΠΟΥ. Τα αιωρούμενα σωματίδια και οι μεγάλοι κίνδυνοι για…

Εισαγωγή θανόντος στο εναγόμενο Νοσοκομείο, κατόπιν τραυματισμού του από λάκτισμα αγελάδας στην κοιλιακή χώρα. Στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του εναγόμενου Νοσοκομείου, λόγω θανάτου του συγγενούς των εναγόντων…