Περιήγηση: Αστική Ευθύνη

Ο οφειλέτης, εναγόμενος για την πληρωμή ορισμένου χρέους, εάν ισχυρισθεί ότι αυτό έχει αποσβεσθεί με καταβολή, αρκεί να αποδείξει αυτήν την καταβολή, χωρίς να είναι ανάγκη…

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΡΙΘΜΟΣ 354/2023 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Περικλή Αλεξίου, Πρόεδρο Εφετών, Γεσθημανή Τσουλφόγλου, Νικόλαο Βόκα – Εισηγητή, Εφέτες και από τη Γραμματέα…

Αριθμός 994/2019ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑ1′ Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Λέκκα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Καγκάνη, Αλτάνα Κοκκοβού, Αγγελική Τζαβάρα και Γεώργιο Χριστοδούλου…

Αριθμός 756/2022ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥA1′ Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρήστο Τζανερρίκο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα, Χρήστο Κατσιάνη, Ασημίνα Υφαντή και…

Αριθμός 691/2011ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔ’ Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Ζώη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Ιωάννα Λούκα και…

ΔΠΚΑΛ Α302/2023 (Μονομελές) Με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 θεσπίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, στην αρμοδιότητα δε αυτών ανήκουν,…

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΡΙΘΜΟΣ 354/2023 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Περικλή Αλεξίου, Πρόεδρο Εφετών, Γεσθημανή Τσουλφόγλου, Νικόλαο Βόκα – Εισηγητή, Εφέτες και από τη Γραμματέα…

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο εναγόμενος άνοιξε την πόρτα του ανελκυστήρα και προέτρεψε την ενάγουσα να πηδήξει, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Απορρίφθηκε από το…

Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Περίληψη: Αυτοκινητικό ατύχημα. Αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου – οδηγού του ζημιογόνου φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία,…