Περιήγηση: Αστική Ευθύνη

Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ αξιώσεις λόγω παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων οργάνων της Διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της…

ΑΠΟΦΑΣΗ Boisteau κατά Πολωνίας της 27.06.2024 (αρ. προσφ. 19561/22) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το 2014, ο προσφεύγων βρισκόταν σε ανεπίσημη σχέση με Πολωνή υπήκοο (Ι.Β.) που έμεινε έγκυος.…

Εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων επιβάτη στην κάρτα επιβίβασης (boarding pass) λόγω αμελούς συμπεριφοράς προστηθέντος υπαλλήλου της εναγομένης αεροπορικής εταιρείας με συνέπεια τη μεταφορά της αποσκευής σε λάθος…

Απόφαση 652 / 2021    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔ’ Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Καλού, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωστούλα Φλουρή – Χαλεβίδου, Μαρία…

Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής λόγω μη προσκόμισης από την ενάγουσα πρακτικού υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. Η διαφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4640/2019…

ΑΠΟΦΑΣΗ SCI Le Chateau du Francport κατά Γαλλίας της 13.06.2024 (αριθ. προσφ. 3269/18) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιουσία της προσφεύγουσας εταιρείας, ένα κάστρο, κατασχέθηκε στο πλαίσιο…

Δημήτρης Κασιμάτη Αδιαμφισβήτητα, μια από τις δυσκολότερες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης ήταν αυτή που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, όταν μετά από…

ΑΠΟΦΑΣΗ Fleischner κατά Γερμανίας της 3/10/2019 (αριθ.προσφ. 61985/12) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αστική και ποινική ευθύνη, υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης. Ο προσφεύγων κατηγορήθηκε μαζί με άλλα 4…