Περιήγηση: Αποζημίωση

Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Περίληψη: Αυτοκινητικό ατύχημα. Αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου – οδηγού του ζημιογόνου φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία,…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Άρθρο 7 – Άρθρο 31, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών…

A388/ 18.12.2023 Τριμελές. Αγωγή 105-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και 932 Α.Κ. Ιατρικό Σφάλμα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Δέσμευση του Δικαστηρίου από αμετάκλητη…

ΑΠΟΦΑΣΗ Allée κατά Γαλλίας της 18.01.2024 (προσφυγή αριθ. 20725/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ποινική καταδίκη της προσφεύγουσας σε χρηματική ποινή 500 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση μετά τις καταγγελίες…

Αριθμός 38/2023ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑ1′ Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρήστο Τζανερρίκο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ευδοξία Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη, Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα, Χρήστο…

Η υπάλληλος είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μερικές εβδομάδες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της, σε τροχαίο που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2016, κατά τη…

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δήμητρα Τσουτσάνη, Πρόεδρο Εφετών, Αθανάσιο Θεοφάνη, Εφέτη και Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη-Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα Κ.Δ.. ΑΦΟΥ…

Διαφορά Ουσίας – Αποζημίωση κατ’ άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης Α 2817/2023 (Τμήμα 14ο Τριμελές)Προεδρεύων: Αναστάσιος Σάββας, Εφέτης Δ.Δ.Εισηγήτρια: Αναστασία…

ΤρΕφΑθ 4727/2023 Υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές σύνθετα προϊόντα (Cocos). Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Τράπεζα. Υποχρέωση διαφώτισης και ενημέρωσης του πελάτη. Κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας και απόκρυψη…