Περιήγηση: Αποζημίωση

Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να…

ΑΠΟΦΑΣΗ “Porceni Pleșa” και “Piciorul Bătrân Banciu” κατά Ρουμανίας της 28.11.2023 (αριθ. προσφ. 46201/16 και 47379/18). βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες εταιρείες έχουν στην ιδιοκτησία τους εκτάσεις ακινήτων πολλών στρεμμάτων που…

ΑΡΙΘΜΟΣ 127/2023 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  – Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, συνδυαζόμενη με…

Το δικαστήριο θεωρεί πως ο χρόνος ανταπόκρισης υπήρξε αδικαιολόγητος δεδομένης της μη τήρησης των δεδομένων του ενάγοντος Μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση εξέδωσε το δικαστήριο εργατικών διαφορών…

Αριθμός 1483/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Δεκεμβρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του…

Με δικαστή την Ελευθερία-Μαρία Λούστα, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και Γραμματέα την Θέκλα Μανδρέκα, δικαστική υπάλληλο, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11 Απριλίου 2022, για να δικάσει…

Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 του Α.Κ. προκύπτει ότι εκείνος που υπαιτίως και παρανόμως καταστρέφει εντελώς ξένο πράγμα υποχρεούται σε αποζημίωση του…

Εκκρεμεί αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την ίδια υπόθεση. Ο ξυλοδαρμός φαντάρου σε στρατιωτική μονάδα έφτασε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, καθώς…

Σύναψη συμβάσεως μεταξύ Έλληνα εργολάβου και Γάλλου υπήκοου για την ανέγερση οικοδομής στην Ελλάδα. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Εφαρμοστέο δίκαιο. Κανονισμός [ΕΕ] 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…