Περιήγηση: Ανταγωνισμός

Η Επιτροπή κινεί έρευνα σχετικά με πιθανή αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google και του Meta όσον αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις προβολή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή…

Αριθμός 1210/2016 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) – Προστασία σήματος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. – Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 121,…

Γενικό Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διεξαγωγή της επ’ ακροατηρίου συζήτησης στην υπόθεση T-850/19 Ελλάδα κατά Επιτροπής «Μέτρα στήριξης για τις πυρκαγιές του 2007 στον γεωργικό τομέα» Το καλοκαίρι του…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 15/22 Λουξεμβούργο, 25 Ιανουαρίου 2022 Απόφαση στην υπόθεση C-638/19 Επιτροπή κατά European Food κ.λπ. Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε…

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4886/2022 “Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)…

Κρατικές ενισχύσεις: Το Δικαστήριο της ΕΕ διαπίστωσε για πρώτη φορά την παράβαση της Ελλάδας με απόφαση που εκδόθηκε το 2017 Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο…

Ανεξάρτητα από το εάν τα σχετικά στοιχεία περιήλθαν στη γνώση ή/και στην κατοχή τους, είτε κατόπιν δικών τους ελέγχων, είτε κατόπιν ενημέρωσης ή/και αποστολής από αρμόδιες…