Περιήγηση: Ανταγωνισμός

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποκαλύπτει τι πιστεύουν οι καταναλωτές για τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας (ρεύμα και φυσικό αέριο). Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, ένας…

Η ΡΑΕ προχωρά στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη λιανική αγορά ρεύματος, στην οποία θα καταγράφονται αναλυτικά οι χρεώσεις για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά Την παραπομπή του…

Η ρευστότητα προς την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι σίγουρα ένα θετικό νέο, όμως όταν υπεισέρχεται ο παράγοντας παραγωγικότητα και απορροφητικότητα τα πράγματα αλλάζουν…

Σημαντικές διευκρινίσεις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίζει τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ως καταχρηστικής της εκμετάλλευσης…

Απόφαση Γεν. Δικαστηρίου ΕΕ: Ορθά έκρινε η Επιτροπή – Απορρίπτεται η προσφυγή της Λάρκο Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 4-05-2022 απόφασή του, το Γενικό…

Η νέα έρευνα ξεκίνησε μετά από διαμαρτυρία της Spotify για στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά streaming μουσικής Νέα, συμπληρωματική αγωγή κατά της Apple, ετοιμάζουν οι ρυθμιστικές αρχές…

Δικαστήριο ΕΕ: Σώρευση διώξεων και κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού και αρχή ne bis in idem Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με δύο δημοσιευθείσες στις 22-03-2022…

Η Επιτροπή κινεί έρευνα σχετικά με πιθανή αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google και του Meta όσον αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις προβολή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή…