Περιήγηση: Φιλοσοφία

Ο Αριστοτέλης αντιμετώπιζε τα χρήματα σαν μέσον, για την επίτευξη στόχων – θεωρώντας πως οτιδήποτε αγοράζει κανείς, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη αξία από το ποσόν που ξοδεύει,…

«Ακόμα και ο ηρωικός άνθρωπος δεν μπορεί να πολεμήσει πέρα απ’ τις δυνάμεις του.» «Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε θεός κελεύει.» «Αυτός που βρίσκεται στην…

Οι σοφοί είχαν πάντοτε περίεργο τέλος ίσως γιατί ενοχλούσαν θεούς και ανθρώπους με τα κακώς κέιμενα που έθιγαν. ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Ο θρύλος ισχυρίζεται ότι ένας αετός πέρασε τη…

«Ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας»! Το είπε ο Πλούταρχος τον 1ο μ.Χ. αιώνα και να που έφθασε η στιγμή να εκτιμηθούν οι λόγοι του.«Εχεις; Μη δανείζεσαι γιατί…