Περιήγηση: Υπάλληλοι

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: Α 1836/2023 (Τμήμα Η’)Πρόεδρος: Δήμητρα Αλεβιζοπούλου, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.Εισηγήτρια: Όλγα Μπαϊζάνη, Εφέτης Δ.Δ.    Αίτηση ακύρωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κατά…

Γιάννης Μαυρωνάς Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να συνταξιοδοτηθείτε από το Δημόσιο, τι ισχύει για τις συντάξεις για εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους το 2024. Οι παραιτήσεις των…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Άρθρο 7 – Άρθρο 31, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών…

Η επιστημονική ομάδα του κόμβου συγκέντρωσε όλες τις ερωτήσεις-απαντήσεις που αφορούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας (από τους οδηγούς του…

Ψηφίστηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2023 Κώστας Παπαδής Σημαντικές αλλαγές στους όρους απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και στη διαδικασία καταβολής των επιδομάτων αναμένεται να επέλθουν τους…

Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος προέβη στην προσθήκη μιας, ακόμα, σειράς εξαιρέσεων για την δυνατότητα 6ήμερης απασχόλησης, Κυριακές ή αργίες Η απασχόληση των εργαζομένων κατά την Κυριακή είναι επιτρεπτή…