Περιήγηση: Υγειονομικά

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 02/2013/ΦΕΚ 874/Β/11.04.2013 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων,…

Καλύτερη προστασία για όσους αγροάζουν μέσω διαδικτύου, σαφέστεροι κανόνες για τις επιχειρήσειςΟι ευάλωτοι καταναλωτές, όπως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, να προστατεύονται και να…

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης – Διαδικασία τροποποίησης της άδειας – Συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού – Έννοια της “ουσιαστικής μετατροπής” της εγκατάστασης – Παράταση της…

Η Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης συμφώνησε την Πέμπτη να πληρώσει 56 εκατομμύρια δολάρια σε οικογένειες βετεράνων που προσβλήθηκαν από COVID-19 σε μία μονάδα υγειονομικής περίθαλψης το 2020, στο πλαίσιο διακανονισμού. Οι οικογένειες κατέθεσαν την συλλογική αγωγή στο…

Θετικές ζημίες της ενάγουσας εταιρείας και ηθική βλάβη στην επαγγελματική της φήμη, το κύρος και την εμπορική της πίστη Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών…

Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές – Επισήμανση – Υποχρεωτικές ενδείξεις – Κατάλογος των συστατικών – Δεν υφίσταται υποχρέωση αναφοράς των σκευασμάτων βιταμινών που χρησιμοποιήθηκαν…

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣτΕ Δ’ 293/2022 – Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης δεν εφαρμόζεται επί παραβίασης υποχρέωσης υποβολής αναλυτικού κοστολογίου βάσει αγορανομικών διατάξεων…

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 766/2022 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι δεν αντίκειται στο δίκαιο της EE η ελληνική ρύθμιση που για λόγους προστασίας από σεισμούς…