Περιήγηση: τοκοι

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΔΠ 127/2023 Η Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Γ΄) Ελένη Παπαδάκη, Εφέτης Δ.Δ., Αφού έλαβε υπόψη την…

Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή (άρθρο 70 ΚΠολΔ) είναι η αντίστροφη της θετικής αναγνωριστικής αγωγής, υπό την έννοια ότι έχουν αντιγραφεί οι ρόλοι του ενάγοντος και του εναγομένου. Με…

Περίληψη Νόμιμη η μετακύλιση της εισφοράς του ν. 128/1975 (α. 1 παρ. 3) στον δανειολήπτη και η προσαύξηση του επιτοκίου, καθώς και ο τοκισμός, κεφαλαιοποίηση και…

Απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη όντρα στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών και από τη Γραμματέα, Τ.Λ. Συνεδρίασε…

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 213/2021 Αποτελούμενο από το Δικαστή Ελευθέριο Γεωργίλη, Εφέτη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα 3ο Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Λάμπρου, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς,…